top of page
ZOUTI POU CHAPYON

Nenpòt moun ka yon chanpyon nan edikasyon atizay! Pa gen okenn eksperyans anvan nan defans obligatwa; kòmanse pa tcheke resous yo nan men nou ak patnè nou yo anba a. Gen òganizasyon lokal, leta ak nasyonal ki dedye pou ekipe manm kominote yo ak zouti defans yo bezwen.

Arts Ed Newark òganize ALI Parent Power Hour sou Defans Edikasyon Arts

Nan sesyon 90 minit sa a ak Abbot Leadership Institute, nou te prezante valè edikasyon boza, egzijans NJ Arts Education, nou te montre egzanp pratik defans paran ak manm kominote a, epi nou pataje zouti ak resous pou paran yo, granparan yo kapab aplike. , elèv lekòl segondè yo, sitwayen konsène yo, politisyen yo ak lòt manm nan kominote a kap vin ajan chanjman pou ogmante opòtinite edikasyon atistik kalite siperyè pou jèn Newark yo.

Tcheke pil la glise nan prezantasyon anisit la.

bottom of page