top of page
SIPÒTE MISYON NOU
Sèvi ak bouton ki anwo a pou fè yon don via PayPal

Alliance of Arts Ed Newark ankouraje ak fasilite kolaborasyon nan edikasyon boza, sa ki pèmèt patnè yo rive jwenn plis pase 40,000 timoun ak pwogram atizay kalite siperyè.

Nou se mason sektè ak konektè, elve jaden an kòm yon antye lè nou ede patnè yo pote aksè nan edikasyon boza nan Newark nan echèl. Arts Ed Newark devlope kapasite patnè yo, ede yo navige nan sistèm yo epi kaptire enpak yo, pou yo ka konsantre sou sa yo fè pi byen – angaje timoun nou yo nan bèl bagay yo nan boza.

Pou kontinye sa, ak plis angajman kominote dirèk,nou bezwen èd ou pou kontinye momantòm nou an.

 

Kontribisyon ou yo pral sipòte defans, evalyasyon, devlopman kapasite, ak opòtinite rezo ak yon kominote moun ki gen enterè Newark yo tout k ap chèche sèvi misyon kolektif nou an. Sa vle di plis ak pi bon aksè a zouti ak resous dènye kri, opòtinite aprantisaj ak kanmarad ak ekspè, epi, finalman, sipò nou menm ak patnè nou yo bezwen pou ranfòse kominote yo atravè boza. 

bottom of page