top of page
ANPLWAYE NOU
Lauren in a sleeveless black and orange dress speaking at a podium. She is African-American and has long brown hair.

LAUREN MEEHAN

Direktè

Li te fèt ak leve soti vivan nan West Orange, NJ, Lauren Meehan pouswiv mizik, jwe violon nan laj 8 ane. Pandan ke li te pèfeksyone navèt mizik li nan adolesan, li te fè nan Lincoln Center, Kapitòl la, ak Nasyonzini. Yon ansyen vyolinis jèn, li rekonèt nesesite pou opòtinite edikasyon boza bonè ak angaje pou jèn moun. Li te yon patisipan aktif nan boza, edikasyon ak kominote filantwopik depi, li te sèvi kòm yon manm fondatè epi pita kòm ko-prezidan nan Konsèy la New Jersey Grantmakers Emerging Leaders Affinity Group, yon 2014 Leadership Newark Fellow, epi li se yon manm konstitisyon. nan National Guild for Community Arts Education Emerging Leaders Affinity Group. Li te gradye nan Inivèsite Princeton ak yon Lisans nan Atizay ak Akeyoloji an 2008 epi li te konplete yon Mèt nan Jistis Kriminèl nan Rutgers University an 2010, konsantre sou krim atizay. Kounye a, Lauren ap sèvi nan konsèy Komite Konsèvasyon ak Landmarks Newark epi fè entèvyou ak aplikan yo nan pi gwo Newark ak Komite Lekòl Ansyen Alumni Inivèsite Princeton. Li travay tou ak Biwo Sèvis Karyè Inivèsite Princeton ak Pwogram FLI pou etidyan premye jenerasyon ki pa gen anpil revni.

Mayuri is in a lace green blouse and has collarbone length wavy brown hair.

MAYURI CHANDRA

Manadjè Pwojè

Mayuri Chandra te travay pou òganizasyon atizay ak mize pou plis pase trèz ane devlope, administre ak evalye pwogram pou odyans tout laj nan vil tankou Boston, New York ak Lond. For two academic years, she managed all teen programming in- and out-of schools at Studio in A School nan Vil Nouyòk atravè tout senk minisipalite yo. Pandan tan li la, li te jere mentorships, atelye, estaj ak klas apre lekòl, devlope kourikoulòm, administre sit ak rapòte fidbak bay fondasyon yo ak finansman yo. 3194-bb3b-136bad5cf58d_staff manm nan American Friends of Attingham, yon ONG ki baze nan Britanik ki angaje nan the study of historical_cc781905-5cde-3195, devlopman ak jere yon rezo kominikasyon, jere bb365 nan ansyen elèv, ki konpoze de lidè atravè domèn atizay atravè mond lan. Imedyatman apre her Masters in Arts in Education nan Lekòl Edikasyon gradye nan Harvard nan ane 2005, li te travay nan depatman Edikasyon nan Harvard-bb38-1985-2005-2005-2005-2005 Museum of Fine Arts, Boston, k ap sipèvize pwogram nan galeri yo ak yon seri konferans chak semèn.

Mayuri is in a lace green blouse and has collarbone length wavy brown hair.

MAYURI CHANDRA

Manadjè Pwojè

Mayuri Chandra te travay pou òganizasyon atizay ak mize pou plis pase trèz ane devlope, administre ak evalye pwogram pou odyans tout laj nan vil tankou Boston, New York ak Lond. For two academic years, she managed all teen programming in- and out-of schools at Studio in A School nan Vil Nouyòk atravè tout senk minisipalite yo. Pandan tan li la, li te jere mentorships, atelye, estaj ak klas apre lekòl, devlope kourikoulòm, administre sit ak rapòte fidbak bay fondasyon yo ak finansman yo. 3194-bb3b-136bad5cf58d_staff manm nan American Friends of Attingham, yon ONG ki baze nan Britanik ki angaje nan the study of historical_cc781905-5cde-3195, devlopman ak jere yon rezo kominikasyon, jere bb365 nan ansyen elèv, ki konpoze de lidè atravè domèn atizay atravè mond lan. Imedyatman apre her Masters in Arts in Education nan Lekòl Edikasyon gradye nan Harvard nan ane 2005, li te travay nan depatman Edikasyon nan Harvard-bb38-1985-2005-2005-2005-2005 Museum of Fine Arts, Boston, k ap sipèvize pwogram nan galeri yo ak yon seri konferans chak semèn.

ARTS ED NEWARK LEADERSHIP COUNCIL

Arts Ed Newark Leadership Council gide inisyativ estratejik AEN yo. Patnè AEN yo tou de eli ak nonmen nan Konsèy Lidèchip ak Komite Egzekitif.

Chantel Atkins

Reprezantan Parane

Felicia Swoope

Direktè Egzekitif, Newark Arts Council; Komite Egzekitif AEN

Samantha Clarke

Ofisye Pwogram, Edikasyon Arts, NJ State Council on the Arts

Natasha S. Dyer

Direktè Egzekitif, Greater Newark Conservancy; NAC Rep

Margaret El

Direktè Art Vizyèl ak Pèfòmans, Lekòl Piblik Newark

Chiho Feindler

Ofisye anchèf pwogram, Save The Music Foundation; Vis Prezidan, Komite Egzekitif AEN

Ebony Howard

Ofisye Pwogram, Mizik, ELMA Philanthropies

Jee-Hoon Krska

Fondatè, Keys 2 Success; Trezorye, Komite Egzekitif AEN

Wendy Liscow

Direktè Egzekitif, Arts Ed NJ; Ko-Prezidan, Komite pou Bati Kapasite

Lauren Meehan

Direktè, Arts Ed Newark

Vince Ector

Fondatè, Arts For Kids 

Carla J. Robinson

Direktè Egzekitif, United Parks As One; Sekretè, Komite Egzekitif AEN

Fayemi Shakur

Direktè Atizay ak Afè Kiltirèl, Vil Newark

Alysia Souder

Direktè Egzekitif, Enstiti Mizik pou Timoun; Prezidan, Komite Egzekitif AEN

Jennifer Tsukayama

Vis Prezidan, Edikasyon Arts, New Jersey Performing Arts Center

bottom of page