top of page
E-BLAST Achiv

E-Blast chak mwa Arts Ed Newark konekte kominote a ak opòtinite pwogram edikasyon boza, resous pou edikatè, ak evènman/atelye k ap vini yo. Si ou rate nenpòt nan yo, ou ka jwenn E-Blasts ki pi resan nou yo anba a. Asire w ou abònmanisit la!

Evènman espesyal

Angajman ki santre sou gerizon (HCE)

& Evènman Lansman Atizay la

23 mas 2023 | 4-6 pm

HCE Csesyon kominote yo

29, 31 mas ak 4 avril

Enskri KOUNYE A!

Soiree prentan

25 avril 2023 | 4-7 pm

December meeting.png

Come meet others committed to providing high-quality arts education to Newark youth. HERE

bottom of page